Осигурете подслон по време на криза.

Посрещнете бежанци

В този момент бежанци от Афганистан се нуждаят от места за краткосрочен престой. Можете да помогнете дори ако нямате опит като домакин.

През февруари 2022 г. Airbnb.org постигна целта си да осигури временно настаняване на 20 000 гости бежанци от Афганистан. Тези престои бяха финансирани от Airbnb заедно с други дарители в Airbnb.org. С вашата подкрепа можем да направим още повече. Помогнете да осигурим престой за следващите 20 000 бежанци, като се присъедините към хилядите домакини в Airbnb.org, които предлагат краткосрочен престой безплатно или с отстъпка, или направете дарение, което ще финансира престой за хора в кризисна ситуация.

Предложете място за престой

Имате възможност да помогнете на още повече хора, като предложите краткосрочен престой безплатно или с отстъпка.

Как функционира настаняването на гости

  • Можете да предложите удобно легло, основни удобства и възможно най-много последователни нощувки.
  • Airbnb.org си партнира с агенции по преселване, които проверяват дали гостите бежанци отговарят на условията и им помагат преди, по време и след намирането на престой.
  • Airbnb предоставя на домакините безплатната програма AirCover, която включва застраховка на отговорността при предоставяне на място за престой в размер на 1 млн. USD, защита срещу щети в размер на 3 млн. USD и др. Прилагат се определени ограничения и изключения.

Научете повече за настаняването на гости

В ресурсния център можете да научите повече за това как да настанявате гости бежанци.

Намерете място за престой

За да намерите място за престой чрез Airbnb.org, първо се свържете с някоя от агенциите за преселване или партньорски организации с нестопанска цел.

Те ще резервират от ваше име и организират плащането за престоя като гост бежанец.

Какво правят агенциите по преселване

Партньорите ни са агенции по преселване и други организации с нестопанска цел, които посрещат бежанци от Афганистан. Тези организации осигуряват помощ за новодошлите в намирането на жилище, здравни услуги, възможности за работа и др.

Какво прави Airbnb.org

Airbnb.org предоставя безвъзмездни средства и технологии на нашите партньори, за да намерят клиентите им безопасно временно жилище.

Нашите партньори

  • HIAS
  • CWS
  • Международен комитет за спасение (IRC)

Направете дарение

Всяко дарение помага за осигуряване на места за престой в кризисни ситуации.

Как функционира системата за дарения

  • 100% от вашето дарение ще отиде за намиране на временни жилища за хората, които се нуждаят от тях.
  • Airbnb.org не начислява такси за обработка, така че всяко дарение, което направите, помага на хората да намерят място за престой.
  • Даренията се приспадат от данъците до степента, допустима съгласно местните данъчни закони.

Как помага Airbnb

Осигуряване на подкрепа за домакините

Airbnb предоставя на домакините безплатната програма AirCover, която включва застраховка на отговорността при предоставяне на място за престой в размер на 1 млн. USD, защита срещу щети в размер на 3 млн. USD и др. Прилагат се определени ограничения и изключения.

Финансиране на престой

Компанията Airbnb и основателите ѝ подпомагат първите 20 000 престоя на бежанци от Афганистан.

Отменяне на такси

При настаняване на бежанци чрез Airbnb.org не се начисляват такси за домакините и гостите.