Помогнете за настаняването на оцелелите от земетресението
Можете да подкрепите оцелелите и лицата за първа помощ, засегнати от земетресенията в Турция и Сирия.
Направете дарение

Да отворим домовете си по време на криза

Партнираме си с нашата общност, за да предлагаме жилища при извънредни ситуации – от природни бедствия до мащабни конфликти.

От 2012 г. насам над 250 000 души са намерили място за престой по време на криза

Домакини от Airbnb по цял свят предлагат подкрепа, когато тя е най-необходима. Запознайте се с някои от тях.

Благодарение на нашата глобална общност от домакини, дарители и партньорски организации Airbnb.org успя да осигури временни жилища на повече от 140 000 души.

Как Кармен и нейната общност обединяват усилия след урагана „Мария“.

Даваме на общностите начин да се обединят, когато настъпят бедствия. Посредством програмите на Airbnb.org хората могат да предлагат домовете си безплатно на съседи, които трябва да се евакуират.

Airbnb.org помогна на 100 000 души, избягали от войната, да намерят места за престой.

Пълното възстановяване на една общност от голямо бедствие може да отнеме години. Airbnb.org помага за финансиране на места за престой за хуманитарни работници, които извършват изключително отговорна дейност за възстановяване на общностите.

Изграждане на свят с място за всеки

Airbnb.org се стреми да изгради свят, в който всеки може да намери гостоприемно място за настаняване по време на криза. За да реализира тази визия, Airbnb.org пое редица ангажименти по отношение на многообразието, равнопоставеността, приобщаването и достъпността.

Помагаме на други организации с нестопанска цел да окажат трайно въздействие.

Запознайте се с някои от партньорите ни, които помогнаха за оформянето на Airbnb.org.
IMC предоставя спешни медицински и други свързани с тях услуги на засегнатите от бедствия по света и предоставя на хората обучението, от което се нуждаят, за да не разчитат на хуманитарните помощи, а на собствени ресурси.
IRC реагира на най-тежките хуманитарни кризи в света и помага на хората, чийто живот и поминък са разбити от конфликти и бедствия, да оцелеят, да се възстановят и да имат контрол върху бъдещето си.
HIAS е глобална еврейска организация с нестопанска цел, която предоставя закрила и помощ на бежанци, на хора, търсещи убежище, както и на други групи хора от цял свят, насилствено изселени от жилищата си.
Build Change е организация за предотвратяване и възстановяване във връзка с бедствия, която проектира устойчиви жилищни решения с местни общности.
Организацията CORE ръководи усилията за готовност, реагиране и възстановяване във връзка с бедствия за общности, засегнати или в риск от криза.
МФЧК е най-голямата хуманитарна мрежа в света, включваща 192 национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец, които работят за спасяването на човешки животи и за допринасяне към достоен живот по цял свят.