Да отворим домовете си по време на криза

Партнираме си с нашата общност, за да предлагаме жилища при извънредни ситуации – от природни бедствия до COVID-19.

От 2012 г. насам над 200 000 души са намерили място за престой по време на криза

По цял свят домакините от Airbnb предлагат подкрепа, когато тя е най-необходима. Запознайте се с хората, които правят това възможно.

Airbnb.org помогна на 100 000 души, избягали от войната, да намерят места за престой.

Как Кармен и нейната общност обединяват усилия след урагана „Мария“.

Даваме на общностите начин да се обединят, когато настъпят бедствия. Посредством програмите на Airbnb.org хората могат да предлагат домовете си безплатно на съседи, които трябва да се евакуират.

Научете как работим с партньори като CORE, за да подкрепим справедливия достъп до ваксини.

Пълното възстановяване на една общност от голямо бедствие може да отнеме години. Airbnb.org помага за финансиране на места за престой за хуманитарни работници, които извършват изключително отговорна работа за възстановяване на общностите.

Създаване на свят с чувство за принадлежност: ангажиментите на Airbnb.org

След повече от 8 години опит и усилия обявяваме поредица от ангажименти, насочени към осигуряването на личностно многообразие, безпристрастност и приобщаване.

Помагаме на други организации с нестопанска цел да окажат трайно въздействие.

Запознайте се с някои от партньорите ни, които помогнаха за оформянето на Airbnb.org.
IMC предоставя спешни медицински и други свързани с тях услуги на засегнатите от бедствия по света и предоставя на хората обучението, от което се нуждаят, за да не разчитат на хуманитарните помощи, а на собствени ресурси.
IRC реагира на най-тежките хуманитарни кризи в света и помага на хората, чийто живот и поминък са разбити от конфликти и бедствия, да оцелеят, да се възстановят и да имат контрол върху бъдещето си.
HIAS е глобална еврейска организация с нестопанска цел, която предоставя закрила и помощ на бежанци, на хора, търсещи убежище, както и на други групи хора от цял свят, насилствено изселени от жилищата си.
Build Change е организация за предотвратяване и възстановяване във връзка с бедствия, която проектира устойчиви жилищни решения с местни общности.
Организацията CORE ръководи усилията за готовност, реагиране и възстановяване във връзка с бедствия за общности, засегнати или в риск от криза.
МФЧК е най-голямата хуманитарна мрежа в света, включваща 192 национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец, които работят за спасяването на човешки животи и за допринасяне към достоен живот по цял свят.
Логото на Airbnb.org
Лого на Mercy Corps

Заедно можем да изградим разрушеното наново.

През август 2018 г. поредица от земетресения разтърсиха индонезийския остров Ломбок. Хуманитарни работници от Mercy Corps бяха изпратени да работят по възстановяването в района и намериха общност и удобно място за престой.