Елс е домакин в Рим, приютила бежанец чрез Airbnb.org.

Помогнете ни да настаним 100 000 бежанци от Украйна

Предложете места за престой безплатно или с отстъпка чрез Airbnb.org или направете дарение, което ще помогне на програмата ни за финансиране да продължи.

Вашата подкрепа има значение

Airbnb.org финансира краткосрочно настаняване за до 100 000 души, напускащи Украйна. Ние подкрепяме нашите гости бежанци, независимо от тяхната националност, раса, етническа принадлежност или начина, по който се идентифицират.

Можете да помогнете, като предложите места за временен престой безплатно или с отстъпка чрез Airbnb.org, или като направите дарение, с което ще бъдат финансирани престоите.

Линда е домакин в Далас и е посрещала бежанци чрез Airbnb.org.

Предложете място за престой

Започнете да настанявате гости безплатно или с отстъпка.

Как функционира настаняването на гости

  • Ще предоставите комфортно легло и основни удобства за престои с продължителност от няколко дни до няколко седмици. Научете повече за настаняването на гости бежанци
  • Airbnb.org си партнира с организации с нестопанска цел, които проверяват дали гостите бежанци отговарят на условията и им помагат преди, по време и след намирането на престой.
  • Airbnb предоставя на домакините AirCover, която включва застраховка на отговорността в размер на 1 млн. USD, защита срещу щети в размер на 1 млн. USD и др.
Фоде е гост бежанец, който е отсядал при домакин в Италия чрез Airbnb.org.

Всяко дарение помага за спешното осигуряване на места за престой за лица, които напускат Украйна принудително, и други лица в кризисни ситуации.

Как функционира системата за дарения

  • 100% от вашето дарение ще финансира намирането на временни жилища за хората, които се нуждаят от тях.
  • Престоите са напълно безплатни за гостите в нашата програма.
  • Даренията се приспадат от данъците до степента, допустима съгласно местните данъчни закони.
Хосуе предоставя място за престой чрез Airbnb.org, за да настанява хора, бягащи от различни бедствия.

Имате ли нужда от помощ?

В момента не предлагаме жилища директно на физически лица. Airbnb.org работи с други партньори с нестопанска цел, които резервират и организират престои за гостите бежанци.

Какво правят нашите партньорски организации с нестопанска цел

Нашите партньори са организации с нестопанска цел, които помагат за посрещането на бежанци. Тези организации подпомагат своите клиенти в намирането на жилище и др. Предложенията на организациите с нестопанска цел се приемат само с покана.

Какво прави Airbnb.org

Airbnb.org предоставя безвъзмездни средства и технологии на нашите партньорски организации с нестопанска цел, които координират временното настаняване на клиентите си.

Нашите партньори

  • HIAS
  • Международната организация по миграция (МОМ)

Как помага Airbnb

Осигуряване на подкрепа за домакините

Airbnb предоставя на домакините AirCover, която включва застраховка на отговорността в размер на 1 млн. USD, защита срещу щети в размер на 1 млн. USD и др.

Финансиране на престой

Airbnb и дарителите предоставят средства за временен престой за до 100 000 бежанци от Украйна.

Отменяне на такси

При настаняване на бежанци чрез Airbnb.org не се начисляват такси за домакините и гостите.