Реагиране по време на криза
  • Прием на бежанци

    Повече от 210 000 бежанци и лица, търсещи убежище, са получили безплатни временни жилища чрез Airbnb.org.

Мисията на Airbnb.org е да направим възможно споделянето на места за настаняване, ресурси и подкрепа във времена на трудности.

От основаването ни през 2020 г. сме осигурили над 1,4 милиона нощувки с безплатен престой при спешни случаи за повече от 220 000 души.

Запознайте се с нашата общност

Домакините и гостите в Airbnb.org са в центъра на нашата мисия.

Гражданската война разрушава всичко, което са изградили. Сега започват живота си от начало и далеч от дома с помощта на новата си общност.

Благодарение на нашата глобална общност от домакини, дарители и партньорски организации Airbnb.org успя да осигури временни жилища на повече от 140 000 души.

Как Кармен и нейната общност обединяват усилия след урагана „Мария“.

Airbnb.org помогна на повече от 135 000 души, избягали от войната, да намерят места за престой.

Пълното възстановяване на една общност от голямо бедствие може да отнеме години. Airbnb.org помага за финансиране на места за престой за хуманитарни работници, които извършват изключително отговорна дейност за възстановяване на общностите.

Изграждане на свят с място за всеки

Airbnb.org се стреми да изгради свят, в който всеки може да намери гостоприемно място за настаняване по време на криза. За да реализира тази визия, Airbnb.org пое редица ангажименти по отношение на многообразието, равнопоставеността, приобщаването и достъпността.

Помагаме на други организации с нестопанска цел да окажат трайно въздействие.

Запознайте се с някои от партньорите ни, които помогнаха за оформянето на Airbnb.org.
IRC реагира на най-тежките хуманитарни кризи в света и помага на хората, чийто живот и поминък са разбити от конфликти и бедствия, да оцелеят, да се възстановят и да имат контрол върху бъдещето си.
Build Change е организация за предотвратяване и възстановяване във връзка с бедствия, която проектира устойчиви жилищни решения с местни общности.
HIAS е глобална еврейска организация с нестопанска цел, която предоставя закрила и помощ на бежанци, на хора, търсещи убежище, както и на други групи хора от цял свят, насилствено изселени от жилищата си.
Community Sponsorship Hub създава възможности за общности в Съединените щати да приемат бежанци и други разселени лица.