Да отворим домовете си по време на криза

Партнираме си с нашата общност, за да предлагаме жилища при извънредни ситуации – от природни бедствия до мащабни конфликти.

От 2012 г. насам над 250 000 души са намерили място за престой по време на криза

Домакини от Airbnb по цял свят предлагат подкрепа, когато тя е най-необходима. Запознайте се с някои от тях.

Благодарение на нашата глобална общност от домакини, дарители и партньорски организации Airbnb.org успя да осигури временни жилища на повече от 140 000 души.

Как Кармен и нейната общност обединяват усилия след урагана „Мария“.

Даваме на общностите начин да се обединят, когато настъпят бедствия. Посредством програмите на Airbnb.org хората могат да предлагат домовете си безплатно на съседи, които трябва да се евакуират.

Airbnb.org помогна на повече от 135 000 души, избягали от войната, да намерят места за престой.

Пълното възстановяване на една общност от голямо бедствие може да отнеме години. Airbnb.org помага за финансиране на места за престой за хуманитарни работници, които извършват изключително отговорна дейност за възстановяване на общностите.

Изграждане на свят с място за всеки

Airbnb.org се стреми да изгради свят, в който всеки може да намери гостоприемно място за настаняване по време на криза. За да реализира тази визия, Airbnb.org пое редица ангажименти по отношение на многообразието, равнопоставеността, приобщаването и достъпността.

Помагаме на други организации с нестопанска цел да окажат трайно въздействие.

Запознайте се с някои от партньорите ни, които помогнаха за оформянето на Airbnb.org.
IRC реагира на най-тежките хуманитарни кризи в света и помага на хората, чийто живот и поминък са разбити от конфликти и бедствия, да оцелеят, да се възстановят и да имат контрол върху бъдещето си.
Build Change е организация за предотвратяване и възстановяване във връзка с бедствия, която проектира устойчиви жилищни решения с местни общности.
HIAS е глобална еврейска организация с нестопанска цел, която предоставя закрила и помощ на бежанци, на хора, търсещи убежище, както и на други групи хора от цял свят, насилствено изселени от жилищата си.
Community Sponsorship Hub създава възможности за общности в Съединените щати да приемат бежанци и други разселени лица.